Just4Girls – Nøtterøy fotball`s jentesatning

Just4Girls er en jentefotballkomité som skal fungere som et rådgivende organ for Nøtterøy IF sitt styre!

2 møter i året – et før sesong, og et etter sesong

Målsetning:

 • Øke antall jentelag
 • Større antall jenter på eksisterende lag
 • Øke jentenes prestasjoner

 

Nøkkel ord:

 • Samhold
 • Mestring
 • Trygghet
 • Trivsel
 • Glede
 • Jevnbyrdighet
 • Kvalitet
 • ”Status” heving
 • Best med ball

 

Hvordan skal vi løfte jentefotballen på Nøtterøy?

 • Trener og støtteapparat med høy faglig kompetanse.
 • En langsiktig utviklingsplan for jentefotball i klubben.
 • En langsiktig utviklingsplan for hele laget og hver enkeltspiller.
 • Gode treningsforhold og mange, gode og motiverende treninger hele året.
 • Alle spillere skal ivaretas og være del av et godt sosialt miljø.
 • Fokus på individuelle ferdigheter og spillerutvikling.
 • Utvikle et spillende, ballbesittende lag.
 • Livsstilfokus – helse, ernæring og fysisk trening.
 • Nært samarbeid med skoler.
 • Samarbeid med håndball.

 

 

Arbeidsgruppens oppgave vil være å vurdere tiltak som er egnet for å nå målene

Eksempler på mulig tiltak kan vær:

 • Jentefotballskole i regi av Coerver Norge.
 • Felles trening 1 gang i uken / flere alderskull sammen, inndelt på nivå mer en alder.
 • Inne trening på vinteren i Nøtterøy hallen.
 • Jentecupen – just4girls.
 • ”Fadder” ordning mellom de eldste og de yngste lagene.
 • ”Fremtidens trenere” – De eldste er med som hjelpetrenere til de yngste lagene – eks 2 ganger i mnd.
 • Oppkledning av jentene i noe felles tøft tøy, som gjør at de skiller seg positivt ut i fotball omgivelsene.
 • Sosiale aktiviteter som landskamper m.m.
 • Jenteakademi – samarbeidslag med andre klubber !
 • Reduserte kostnader på treningsavgifter på små alderskull.
 • Egne jente dommere.

 

Eksterne utforinger:

 • Problemet med klasseinndeling fra jenter 14 – splitter lag som har vært sammen i mange år.
 • Samarbeids lag selv om man har få spillere / ofte slik at man har en spredning på nivået på eldre kull og man mister lag pga at kretsen ikke er med ”smidige” med at man lager samarbeidslag.

 

Sportsplan Nøtterøy fotball – Jentefotballen i Nøtterøy

 

 • Gutte- og jentefotballen er likestilt i Nøtterøy fotball, men i tråd med Vestfold fotballkrets oppfordring ønsker Nøtterøy fotball å vie jentefotballen ytterligere fokus i årene framover. I Nøtterøy har flere lag vist seg sårbare for frafall, og i enkelte årganger har ikke Nøtterøy jenter som spiller fotball i det hele tatt.
 • Nøtterøy har en målsetning om lag i alle årgangene i barnefotballen, og 11-er-lag i alle doble årganger i ungdomsfotballen på jentesida.
 • Derfor nedsettes det i 2014 en arbeidsgruppe som skal utarbeide en langsiktig plan for å nå disse målene. Planen skal fokusere på både de sosiale og de sportslige rammene for lagene i jentefotballen. Vi ønsker at jenter skal delta, trives og utvikles i Nøtterøy fotball. Plan med tidsramme skal ferdigstilles i 2014 og munne ut i anbefalte konkrete tiltak som er i harmoni med klubbens ressurser, sportsplan og styrebeslutninger.

 

«Mer enn en klubb»

 • For å sikre et vedvarende engasjement i jentefotballen er det viktig å tenke på hva vi også kan tilby på siden av det rent sportslige: «Mer enn en klubb» er antagelig viktigere på jentesiden !

 

Fremdriftsplan fra arbeidsgruppen:

 

Siden første møte i våres, har Just4Girls fått inn en rekke forslag fra teamene bak jentelagene på Nøtterøy med ønsker om hva som skal til for å heve jentefotballen i klubben!

 

Arbeidsgruppen i NIF fotball – Just4Girls har vurdert alle forslagene og rådført seg med Vestfold Fotballkrets i denne prosessen, å kommer derfor med følgende prioriterte forslag til styret for å heve jentefotballen på Nøtterøy.

Forslag til tiltak:

 1. Coerver trening 1-2 dag i uken fast for alle jentelagene –”Just4Girls Coerver akademi”
 2. Rekruttering
 3. Statusheving: bekledning – ”Best med ball”

 

 1. ”Just4Girls Coerver akademi” – Coerver trening 1- 2 dag i uken fast for alle jentelagene.

De ansvarlige for jentelagene på Nøtterøy ser behovet for ekstern trener kompetanse for å heve jentefotballen uansett alderstrinn.

 

Gruppen mener at klubben ikke har kapasitet eller tilgjenglighet til disse ressursene verken i klubben, eller eksternt p.t.

Vårt forslag er derfor å utfordre en privat aktør som Coerver Norge om å bygge opp et trenerteam med lokale og eksterne trenere som vi som klubb kan kjøpe tjenester fra.

Dette kan være lokale spillere som har Coerver kompetanse som spillere som kan bruket mot de yngste lagene, til personer som har tyngre kompetanse til de eldre lagene fra fotball miljøet eks Wang / Re eller andre klubber som type FKT

 

Med å bygge opp et slikt trenerteam, så:

 • Styrker vi ”best med ball” kulturen fra dag 1 på de yngste lagene.
 • Behovet for ”lønnet” trenere oppover i alderskullene forsvinner da lagene får rikelig påfyll av kompetanse fra et tidlig tidspunkt.
 • Foreldre trenerne bygger kompetanse med å være med på fellestringene som styrker kvaliteten på lagene sine egne treninger.
 • Nivå basert trening, ikke alders basert.
 • Vi bygger det sosiale mellom lagene som gjør det enklere å hospitere spillere, og iverksette andre sosiale aktiviteter.
 • Vi status hever jentefotballen.
 • Vi bygger opp ” morgendagens trenere ” med at Coerver kan rekruttere trenere fra de eldste lagene til de yngste for så trenerutdanne disse.
 • Klubben er ikke så sårbare for å miste kompetente ”foreldre” trenere som slutter pga av barnet bytter lag eller slutter med fotball
 • Klubben har 100 % forutsigbarhet på kompetanse, tilgjelighet og økonomi.

 

Lagene skal fortsatt baseres seg på foreldre ”trenere” som også skal kurses gjennom NFF, men Just4Girs Coerver akademiet er siste nødvendige ”påfyllet” som skal løfte jentefotballen til nye høyder!

Just4Girls gruppen tilbyr seg å ta en dialog med Coerver Norge ang dette, og aktivt jobbe med å finne finansiering løsninger i tillegg til de midler som klubben har tilgjengelig.

 1. Rekruttering

De ansvarlige for jentelagene på Nøtterøy ser behovet for bedre rekruttering av lag til jentefotball.

 • Ønsket målsetning er at NIF får så stor rekruttering at klubben kan stille med ”rene” aldersbestemte lag som i guttefotballen fra dag 1!

Vi har utforinger i dag med at vi mangler spillere født i : 2001. 2002, 2005, 2007 og 2008

Jenter født i 2005, 2007 og 2008 burde det fortsatt være mulig å få spillere inn til klubben.

 

For å få til dette, har gruppen følgende forslag til løsning:

 • Fotballens dag! Åpen dag for alle jenter født ….. i regi av Vestfold fotball krets og Just4Girls. Her kan vi søke midler fra kretsen.
 • Informasjons database/folder for nye lagleder / trenere med de verktøy som de trenger for å drifte og rekruttere laget.
 • Rekruttering fra skole og barnehage – Det må settes i system fra klubben

( Som andre idrettsgrupper og fritidsaktiviteter ) med lobby og informasjon om jente lagene vi har og kan etablere på Nøtterøy.

 

 1. Statusheving – oppkleding – ”Best med ball”

 

De ansvarlige for jentelagene på Nøtterøy ser behovet for å statusheve jentene i et markert guttemiljø!

Et av virkemidlene er oppkleding og ”Best med ball”

Gruppen er allerede i gang med oppkleding av jentene men ønsker å se på muligheten til å kjøpe inn fotballer som en personlig gave til alle jentene så vi kan rendyrke ”best med ball ” i sammenheng med ”Just4Girls Coerver akademi”.

Erfaringsmessig så vet vi at de færreste jenter har fotball hjemme når de begynner med fotball.

 

Arbeidsgruppen i NIF fotball – Just4Girls håper styret i Nøtterøy fotball stiller seg positiv til disse ønskene.

 

Mvh

 

Jenter 06/07                       Jenter 04/05                       Jenter 02/03                       Jenter 14

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppene i jente fotball:

 

6 -7 år – 5’er fotball: Bygge en grunnmur

Innledning: Dette er det første møtet med organisert idrett. Det er derfor viktig at det legges vekt på aktivitet, lek og trivsel.

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Koordinasjonsevnen utvikles
 • Stor aktivitetstrang
 • Tar verbal instruksjon dårlig
 • Kort konsentrasjonstid
 • Idealer og forbilder står sentralt
 • Følsom for kritikk

Mål for opplæringen:

 • – Skape trygghet og sosialisering for spillerne i fotballmiljøet
  – Skape en fast ramme for trening og aktiviteter. Legge til rette for læring i grunnleggende teknikk og ferdighet

 

8-10 år – 5’er fotball: Den motoriske gullalder

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Jevn og harmonisk vekst
 • Selvkritikk og lærevillighet øker
 • Tilnærmet lik utvikling hos jentene
 • Er lette å lede og påvirke
 • God utvikling av finmotorikken, «Teknisk gullalder» starter i slutten av perioden
 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger
 • Kan ta i mot noe verbal instruksjon
 • Opptatt av regler og rettferdighet
 • Kreativitet utvikles
 • Stort vitebegjær

Mål for opplæringen:

 • – Fortsatt vektlegging på trygghet, mestring og trivsel
  – Videreutvikling av grunnleggende teknikk og delferdigheter

 

11-12 år – 7’er fotball: «Gullalderen ”

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Jevn og harmonisk vekst
 • Selvkritikk og lærevillighet øker
 • Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter
 • Er lette å lede og påvirke
 • God utvikling av finmotorikken. «Teknisk gullalder»
 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger
 • Kan ta i mot verbal instruksjon
 • Opptatt av regler og rettferdighet
 • Kreativiteten utvikles

Mål for opplæringen:

 • – Utvikle nøyaktighet i grunnleggende teknikk og delferdigheter
  – Fokusere i større grad på valgdelen av ferdigheten
  – Utvikle samspillet

 

14 år – Småjenter – 7/11’er fotball: ”Spillerutvikling”

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Store forskjeller i fysisk og mental utvikling
 • Jenter liker godt å være 2 og 2 sammen på trening
 • Sosial tilhørighet er viktigere enn før
 • Spillerne har stor rettferdighetssans
 • Noen har kraftig lengdevekst
 • Spillerne blir prestasjonsbevisste
 • Motorikken er i god utvikling
 • Holdninger blir lett skapt
 • Konsentrasjonsevnen er i god utvikling
 • Spillerne er ærgjerrige og lærenemme
 • Kreativiteten er i god utvikling
 • Store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte

Mål for opplæringen:

 • -Videreutvikle samspillet med hurtige pasninger på  direkten eller etter få berøringer
  -Spille i forhold til medspillers initiativ
  -Utvikle delferdighetene finte, avslutning mot mål og 1.forsvarer

 

15-16 år – Jenter – 11’er fotball: ”Fortsatt spillerutvikling”

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Vekstperiode
 • Sterke sosiale behov
 • Utvikler mindre muskelstyrke enn guttene
 • Kreativiteten i kraftig utvikling
 • Koordinasjonsevnen i fin utvikling
 • Variabel væremåte
 • Sterk vekst av kretsløpsorganene
 • Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling

Mål for opplæringen:

 • -Viderutvikle hurtig pasningsspill (Se forrige aldersgruppe)
  -Når kontre, når holde ballen i laget i påvente av initiativ foran ballfører
  -Større grad av lagsamhandling og rollefordeling
  -Videreutvikle 1.forsvarerferdighet og lagforsvar

 

17-19 – Junior Jenter – 11’er fotball: ”Konkurransealderen”

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

-Stadig i vekst
-Sterke sosiale behov, men mer selvstendige
-Økt frafall, andre interesser overtar
-Behov for tilrettelegging i forhold til skolegang/studier
-Forskjellene på hvem som vil mest øker.