Velkommen til gutter 2007 sin hjemmeside. Spillergruppen består av 22 gutter med fokus på fotballglede, mestring og sosialt samhold.

Kontaktperson:
Sten Nornes – 91174072 – Sten.nornes@advokathus.no
Sven Erik Kristiansen – 90913463 – sek@canonsenteret.no