Velkommen til gutter/jenter 2008

Dette er fotballgrupper for barn født i 2008. Vi har delt gruppa mellom jenter og gutter. Fokus er lek med ball, teknikk og mestring samt kamptrening. Vi stiller ingen krav til utstyr, men egnet fottøy er naturligvis fornuftig.

Treninger gutter 2008:

tirsdag kl. 18.00

torsdag kl. 16.45

Kontaktperson:

Gutter 2008: Christopher Log von Krogh – 92202322 – c.l.v.krogh@gmail.com

Jenter 2008: Jørgen Rosenlund – 98238927  – jrrosenlund@gmail.com