Dette er fotballgruppa for gutter og jenter født i 2010.
Vi har samlet gruppa med samme treningstider for jenter og gutter. Og deler heller opp i lag/grupper etter ferdigheter å kjønn som det passer inn.
Fokuset er lek med ball, teknikk og mestring, samt kamptrening.
Vi deltar på cup’er og spiller serie fotball med 5’er lag.
Egnet fottøy og leggbeskyttere må brukes.
Vi trener på øvre kunstgressbane på Nesskogen Idrettspark
Tirsdag 18 til 19.30.
Torsdag 17 til 18.

Kontaktpersoner:
Fredrik Holth tlf. 90179664  e-post: 90179664@online.no

Jørgen Rosenlund tlf. 98238927  e-post: jrrosenlund@gmail.com

Steinar Olsen  tlf. 92237943  e-post: suolsen@hotmail.com