Velkommen til gutter/jenter 2010. Dette er en aktivitetsgruppe for barn født i 2010. Fokus er lek med ball.  Vi stiller ingen krav til utstyr, men egnet fottøy er naturligvis fornuftig.

Treninger: Onsdager fra 17.00 – 18.00

Kontaktpersoner:
Fredrik Holth tlf. 90179664  e-post: 90179664@online.no

Jørgen Rosenlund tlf. 98238927  e-post: jrrosenlund@gmail.com

Steinar Olsen  tlf. 92237943  e-post: suolsen@hotmail.com