Økonomisk støtte til turneringer

Hvert lag får økonomisk støtte til deltagelse på turneringer med utgangspunkt i medlemsmassen (betalende medlemmer) pr lag. Den økonomisk støtte pr medlem utgjør kr 350 pr. år. Dette betyr at lagene kan velge å delta på få dyre turneringer eller flere billige turneringer. Beløpsgrensen er absolutt. Turneringsutgifter utover dette må dekkes av lagene selv. Tildelt ramme kan kun benyttes til turneringer. Ubenyttede midler kan ikke overføres til året etter. Lagene melder selv på lag til aktuell cup.

Betaling

Det er ikke nødvendig å legge ut privat for slike utgifter, men det betinger at kasserer i klubben varsles om påmelding i god til før betaling skal skje. Det gjøres enklest gjennom å sende kopi av påmelding på e-post. Påse at meldingen inneholder tilstrekkelig betalingsinformasjon, samt hvilket lag det gjelder.

Kasserer:  christian.Schoyen@no.issworld.com

Sesongavslutninger

Sesongavslutninger er foreldrebasert og det gis ikke økonomisk støtte til dette. Klubbhuset stilles selvsagt til disposisjon til slike arrangementer og må bookes http://nif-fotball.no/om-klubben/utleie-av-klubbhus/