Overgang fra annen klubb

Amatørspillere på ungdomsnivå må melde overgang fra gammel til ny klubb. Samtykkeskjema må fylles ut og signeres av spiller, og foresatt for spillere under 18 år. Skjemaet gis deretter til overgangsansvarlig i ny klubb. Ny klubb signerer skjemaet, laster inn og oppretter en forespørsel i Fiks. Når dette er gjort må forespørselen om overgang sendes til tidligere klubb for godkjenning. Hvis tidligere klubb bekrefter at forpliktelser er oppfylt, eller ikke svarer på henvendelsen innen svarfristen på 8 dager, så vil forespørselen automatisk bli sendt tilbake til ny klubb. Da kan ny klubb fullføre forespørsel ved å sende den inn og dermed betale overgangsgebyret via betalingsløsningen i FIKS. Det er kretsen som godkjenner overgangen. Overgangen må være i orden før spilleren kan spille kamp for ny klubb.

Samtykkeskjemaet finnes i FIKS under behandlingen av forespørsel om overgang. Skjemaet finnes også på https://www.fotball.no/globalassets/overgang/samtykkeskjema-elektronisk_overgang-15.pdf .

Alle elektroniske forespørsler om overganger i FIKS må være komplette og oversendt NFF/krets innen midnatt 10. september hvert år. Overganger som kommer etter denne dato vil det ikke kunne gis spilletillatelse på før 1. januar påfølgende år.

Se også her: https://fiks.fotball.no/FiksWeb/Login

Kontaktperson: Thomas Alexander Hansen. Hans telefon er 92 23 97 79 og epost er tho-alex@online.no