Treningsavgiften forfaller i sin helhet i starten av sesongen. Den er delt opp i to deler; en treningsavgift og en medlemskontingent til hovedforeningen. For familier som har 2 eller flere medlemmer i husstanden i Nøtterøy fotball, er det familierabatt på kr 350 som kan trekkes av treningsavgiften til det yngste medlemmet. Medlemskontingenten på kr 150 til hovedforeningen må betales i sin helhet og betales kun en gang dersom man er medlem av flere undergrupper.

I treningsavgiften ligger det også en viktig forsikringsdekning, se link: http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring. Medlemmer som ikke har betalt treningsavgiften, kan bli nektet å spille kamper for klubben.

Klubben refunderer ikke innbetalt treningsavgift for medlemmer som eventuelt slutter eller begynner i annen klubb i løpet av sesongen. Medlemmer som starter etter 1. august inneværende år betaler kun halv treningsavgift, men hele avgiften til hovedforeningen. Dette gjelder ikke barn nivå 1.

Barn aktivitetsturneringer (Nivå 1)             Kr 650
Barn 5′er (Nivå 2)                                        Kr 1 780
Barn 7′er (Nivå 3)                                        Kr 2 090
Ungdom 9ér og 11ér (Nivå 4)                        Kr 2 290
Ungdom 11′er (Nivå 6) med ekstern trener    Kr 2 800