Medlemsinfo

Som medlem av Nøtterøy fotball får medlemmene

 • Trene på Nøtterøys flotteste idrettsanlegg
 • Være med på seriespill og turneringer hvert år
 • Være med på utvikle et trygt idrettsmiljø
 • Bli kjent med andre
 • Nyte godt av et team rundt hvert lag
 • Drakter og utstyr tilgjengelig
 • Forsikringsdekning under treninger, kamper og turneringer


Forventninger til foreldre/familien:

 • Betale medlemskontingent
 • Bidra på inntektsdugnader og andre typer dugnader
  • F.eks. salg av toalettruller hvert år
  • Utstyrssalg
  • Dugnad på anlegget to ganger i året
 • Bidra som trener
 • Bidra som lagleder
 • Bidra til et godt miljø rundt laget og klubben
 • Bidra i forhold til drift av foreningen, som å være med i styret og andre verv


Hva er det som gjør at det koster å drifte Nøtterøy fotball

 • Årlig leie av kunstgressbaner og klubbhus fra hovedforeningen
 • Flomlys
 • Vedlikehold av anlegget
 • Snømåking av kunstgressbane
 • Delta i serie og turneringer
 • Innetrening i haller i vinterhalvåret
 • Dommerhonorar
 • Innkjøp av mål, drakter, baller og annet utstyr