Adresse: Nesskogen idrettspark, Lindholmveien 18,  3133 Duken
Postadresse: Postboks 58, 3138 Skallestad
Bankkonto: 2470 14 06237

Ansvarlig for politiattester Anna-Lisbeth Mikalsen 91121734 anna-lisbeth.bakke@nhf.no
Ansvarlig for treningstider Petter Høyer 95966711 petter.hoyer@exxonmobil.com
Ansvarlig for fakturering Kenneth Kristensen  93263241 kk@4human.no
Ansvarlig for Tine fotballskole
Ansvarlig for cup’er
Ansvarlig for bygg Frederik Hartmann 90051248 fr-hartm@online.no
Ansvarlig for kamptider Petter Høyer 95966711 petter.hoyer@exxonmobil.com
Ansvarlig for Fiks
Kasserer Christian Schøyen 90737069  Christian.Schoyen@no.issworld.com
Ansvarlig for overganger Thomas A. Hansen 92239779 tho-alex@online.no
Ansvarlig for medlemsnett Kenneth Kristensen 93263241 kk@4human.no
Ansvarlig for innkjøp / materiell Petter Høyer 95966711 petter.hoyer@exxonmobil.com
Ansvarlig for lags påmelding Thomas A. Hansen 99235671  tho-alex@online.no
Ansvarlig for sportslig Geir Tunby 99235671 geirtun@gmail.com
Ansvarlig for hjemmeside
Ansvarlig for kiosk Henriette Magnussen 93801044 magnussen.henriette@gmail.com
Ansvarlig for utleie av klubbhuset Petter Høyer 95966711  petter.hoyer@exxonmobil.com
Sponsoransvarlig
Stale
Myrvang
96879 000  stale.myrvang@icloud.com