Leder:  Sten Nornes, mailto:sten.nornes@advokathus.no, 911 74 072
Nestleder:  Petter Grødem, mailto:advokat@pjg.no – 917 66 497
Sportslig leder:  Geir Tunby, geirtun@gmail.com – 992 35 671
Styremedlem/Sekretær:  Lise Almquist Bjørge, lalm@notteroy.kommune.no
Styremedlem:/Oppstart/ Rekruttering  Petter Høyer, petter.hoyer@exxonmobil.com – 959 66 711
Styremedlem/Medlemsnett:  Kenneth Kristensen, kk@4human.no – 93263241
Styremedlem:  Kenneth Kristiansen, kk@4humanit.no
Styremedlem: Ståle Myrvang, stale.myrvang@icloud.com – 96879 000

Øvrige roller/funksjoner i klubben:

Treneransvarlig: Sven-Erik Kristiansen, sek@canonsenteret.no

Dommerkoordinator: Bjørn Magne Karlsen, bjornma20@hotmail.com

FIKS ansvarlig: Tomas Alexander Hansen, tho-alex@online.no

Fair Play ansvarlig: Dag Gullan, team_sagesund@yahoo.no

Kvalitetsklubbansvarlig: Sten Nornes, sten.nornes@advokathus.no

Andre nyttige/viktige roller i NIF Fotball med kontaktinformasjon:
Ansvarlig for treningstider: Petter Høyer, 95966711, petter.hoyer@exxonmobil.com
Ansvarlig for fakturering: Kenneth Kristensen, kk@4human.no
Ansvarlig for Tine fotballskole:
Ansvarlig for cup’er:
Ansvarlig for bygg: Frederik Hartmann, 90051248, fr-hartm@online.no
Ansvarlig for kamptider: Petter Høyer, 95966711, petter.hoyer@exxonmobil.com
Regnskapsfører: Christian Schøyen, 90737069, Christian.Schoyen@no.issworld.com
Ansvarlig for overganger: Thomas Hansen, tho-alex@online.no
Ansvarlig for medlemsnett (medlemsregistret): Kenneth Kristensen, kk@4human.no
Ansvarlig for innkjøp / materiell: Petter Høyer, 95966711, petter.hoyer@exxonmobil.com
Ansvarlig for lags påmelding: Thomas Hansen, tho-alex@online.no
Ansvarlig for sportslig og spillerutvikling: Geir Tunby, 99235671, geirtun@gmail.com
Ansvarlig for hjemmeside:
Ansvarlig for kiosk: Henriette Magnussen, 93801044, magnussen.henriette@gmail.com
Ansvarlig for utleie av klubbhuset: Ragnar Thon 91144136
Ansvarlig politiattester: Kenneth Kristiansen, kk@4humanit.no

 

 

Styrenyheter: