Diverse roller: 


Ansvarlig for treningstider: Petter Høyer, 95966711, petter.hoyer@exxonmobil.com
Ansvarlig for fakturering: Kenneth Kristensen, kk@4human.no
Ansvarlig for Tine fotballskole:
Ansvarlig for cup’er:
Ansvarlig for bygg: Frederik Hartmann, 90051248, fr-hartm@online.no
Ansvarlig for kamptider: Petter Høyer, 95966711, petter.hoyer@exxonmobil.com
Ansvarlig for overganger: Thomas Hansen, tho-alex@online.no
Ansvarlig for medlemsnett (medlemsregistret): Lise Almquist Bjørge, 92093494, lise.bjorge@gmail.com
Ansvarlig for innkjøp / materiell: Petter Høyer, 95966711, petter.hoyer@exxonmobil.com
Ansvarlig for lags påmelding: Thomas Hansen, tho-alex@online.no
Ansvarlig for sportslig og spillerutvikling: Geir Tunby, 99235671, geirtun@gmail.com
Ansvarlig for hjemmeside:
Ansvarlig for kiosk: Henriette Magnussen, 93801044, magnussen.henriette@gmail.com
Ansvarlig politiattester: Lise Almquist Bjørge, 92093494, lise.bjorge@gmail.com