Styret

Leder:  Petter Grødem, mailto:advokat@pjg.no – 90 66 52 57

Sportslig leder:  Geir Tunby, geirtun@gmail.com – 992 35 671

Styremedlem/Sekretær:  Lise Almquist Bjørge, lise.bjorge@gmail.com, 92093494

Styremedlem:/Oppstart/ Rekruttering  Petter Høyer, petter.hoyer@exxonmobil.com – 959 66 711

Styremedlem: Simen Melhus Sjølli, Mail: s.sjoelli@gmail.com , 45257160

Styremedlem Kristian Lightfoot, Mail: kristianstephen@hotmail.com,  93846010